стоматолог, специјалист по орална хирургија

д-р Киро Папакоча, PhD

Д-р Киро Папакоча е посветен на обезбедување на пациентите со најубавата насмевка заедно со најдобрата стоматолошка заштита достапна во денешно време.


Стоматолог е доктор чија пракса е во областа на стоматологијата. Ова ги вклучува устата, забите, непцата и сите поврзани области. Некои студии покажуваат дека болестите поврзани со забите и непцата може да бидат индикатори за некои здравствени проблеми. Здравјето на устата е од суштинско значење за општото целокупно здравје на телото, а стоматологот треба да ги охрабрува и да им помага на своите пациенти во одржувањето на здрава уста со редовно чистење и прегледи. Стоматологот е од суштинско значење во одржувањето на оралното здравје. Во рамките на стоматологијата, постојат специфични специјалности кои бараат дополнителна обука, создавајќи експертиза во одредена област.
Мои специјалности се: ласерската стоматологија, оралната хирургија и имплантологијата.

Закажете преглед

Работно време


Понеделник
16:00-19:00
Вторник
16:00-19:00
Среда
16:00-19:00
Четврток
16:00-19:00
Петок
16:00-19:00
Сабота
10:00-15:00

Контактирајте ме

Контакт информации


+389 32 386 232

kiro.dentestet@gmail.comд-р Киро

Официјално CV

 • Работно искуство
 • Образование
 • Членства & Интереси
  • 10.2003 – 20.10.2006 година како специјализант на Универзитетска Клиника по Орална и Максило-Фацијална Хирургија
  • Од Февруари 2007 – соработник во Стоматолошка Ординација „Дент Естет“ – Штип
  • 11.2008 – помлад асистент – Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет за медицински науки.
  • Наставна област – Стоматологија, претклинички и клинички предмети
  • Интерес во науката: орална имплантологија, орална и максило – фацијална хирургија
 • Факултетски студии (1997 – 2003) Универзитет по Медицина и Фармација „Карол Давила“ Факултет по Стоматологија – Букурешт – Романија. Доктор стоматолог на 16.09.2003
 • Докторски студии (2006 – во тек) Универзитет по Медицина и Фармација „Карол Давила“ , Букурешт – Романија
 • Специјалистички студии (2003 – 2006) Универзитет по Медицина и Фармација „Карол Давила“ , Букурешт – Романија. Специјализација по Орална Хирургија на Универзитетска клиника по Орална и Максилно Фацијална Хирургија „Проф. Др. Дан Теодореску“. Специјалист на 20.10.2006
 • Тековни проекти– „Методи и техники за реконструкција на дефицитирани алвеоларни гребени“
 • Реализирани проекти– „Коралци имагистичко – клиничко и студии на саркомите на максилирните коски“

Членство во професионални асоцијации

 • Стоматолошка комора на Република Македонија.
 • Здружение на приватни доктори по стоматологија на Македонија.
 • Здружение на специјалисти по орална хирургија при Македонско стоматолошко друштво.