стоматолошка сестра

мед. сестра Стојка Богатинова

Стојка Богатинова е стоматолошка сестра што е посветена на својата работа и е вклучена во целосна поддршка на стоматологот во сите аспекти на стоматолошката заштита на пациентите.


Стоматолошките сестри го поддржуваат стоматологот во сите аспекти на грижата за пациентите. Ова вклучува подготвување на соодветни инструменти, мешање на материјали за стоматолошки процедури и обезбедување удобност на пациентот во текот на неговата посета. Стоматолошката сестра, исто така, зема белешки од стоматолошкиот процес за лична евиденција и откако пациентот завршува со лекување, ја чисти операцијата и ги стерилизира сите стоматолошки инструменти.
Во стоматолошката пракса таа ги пречекува пациентите и обезбедува директна поддршка со самото тоа.
Ова се некои од главните активности кои ги има секоја стоматолошка сестра:
 • преземање одговорност за деконтаминација на инструментите
 • одржување на стоматолошката опрема за работа
 • се грижи за сите релевантни материјали да бидат на соодветно место
 • водење евиденција за секој пациент вклучувајќи и белешки за прегледите
 • тесна соработка со стоматологот, и брза реакција на неговите барања

Закажете преглед

Работно време


Понеделник
12:00-19:00
Вторник
12:00-19:00
Среда
12:00-19:00
Четврток
12:00-19:00
Петок
12:00-19:00
Сабота
10:00-15:00

Контактирајте ме

Контакт информации


+389 32 386 232

stojka.bogatinova@dent-estet.comмед. сестра Стојка

Официјално CV

 • Работно искуство
 • Образование
 • Членства & Интереси
  • 2004 – 2007 – Стоматолошка сестра – Здравен дом – Штип
  • 2007 – 2012 – Стоматолошка сестра – приватни ординации
  • 2013 – Стоматолошка сестра – ПЗУ “Дент Естет” – Штип
 • Дипл. стоматолошка сестра/техничар – СОУ “Јане Сандански” – Штип