Разубавување на насмевката?

Општа и естетска стоматологија

Естетската стоматологија се појавува како резултат на желбата на луѓето да ја имаат најубавата насмевка.

Општата и естетска стоматологија вклучува:

  • Орална хигиена
  • Белење на забите
  • Пломбирање
  • Чистење на забите (од забен камен и наслаги)

Естетска стоматологија

Естетската стоматологија се појавува како резултат на желбата на луѓето да ја имаат најубавата насмевка.

 
Оваа специјалност се занимава со пациентите кои сакаат да имаат здрави, добро подредени заби, во склад со нивната физиономија и што е можно побели. За среќа, актуелната технологија е многу напредна, и ни нуди многубројни пригодни средства коишто и овозможуваат на екипата на ДЕНТ ЕСТЕТ да Ви помогние да ја добиете спектакуларната, побела и блескава насмевка, токму таква каква што посакувате.
Стоматолошката ординација ДЕНТ ЕСТЕТ користи современи апарати и материјали, кои ги користи секоја современа ординација во светот.