Екипа од специјалисти во одредени области, усовршувани кај нас и во странство

Нашиот тим

Тимот на “Дент Естет“ се фокусира на оралното здравје и убавина на своите пациенти, на природен и здрав начин. Тимот од стоматолози на“Дент Естет“ континуирано се едуцира и специјализира се со цел да се понудат квалитетни услуги на клиентите.Стоматолог

Др. Киро Папакоча


  • специјалист по орална хирургијаСтоматолог

Др. Гордана Папакоча


  • парадонтологија
  • ендодонцијаСтоматолог

Емилија Стефанова


  • ендодонција
  • детска стоматологијаМед. Сестра

Стојка Богатинова


  • Стоматолошка сестраМед. Сестра

Бојана Ристов


  • Стоматолошка сестра


0123456789001234567890

Години со вас

Долгогодишното искуство значи многу.

01234567890

Доктори

Работа во тим што е голема предност пред другите.


Многу


Награди

Посети на многу семинари, конгреси и учество во разни стоматолошки здруженија.

Безброј


Задоволни клиенти

Пациентите за нас се на прво место.